Vyvíjíme nanovlákna

NnF CERAM®
ANORGANICKÉ NANOVLÁKENNÉ MATERIÁLY

NnF MBRANE®
POLYMERNÍ NANOVLÁKENNÉ MEMBRÁNY

PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. vyvíjí vysoce kvalitní nanovlákenné materiály  
NnF CERAM® a nanovlákenné membrány NnF MBRANE® technologií odstředivého zvlákňování (Centrifugal spinning). Sídlo společnosti se společně s výzkumným, vývojovým a částečně i výrobním střediskem nachází v Roudnici nad Labem.

ZAMĚŘENÍ

Vývojem a výrobou nanovlákenných materiálů se zabýváme od roku 2009. Máme dlouhodobé zkušenosti s elektrostatickým zvlákňováním stejně jako s technologií zvlákňování odstředivého.

TECHNOLOGIE

Pro průmyslovou výrobu používáme technologii odstředivého zvlákňování. Pro laboratorní vývoj pak také metodu elektro-statického zvlákňování. V obou se neustále posouváme vpřed.

SLUŽBY

Hledáte partnera pro vývoj nového nano- vlákenného materiálu či produktu? Jste na správném místě. Schopnost vývoje nových produktů z nanovláken je součástí naší firemní DNA.

PRODUKTY

Jsme světová špička s praxí v produkci anorganických nanovláken NnF CERAM® a respektovaný partner v oblasti polymerních nanovláken NnF MBRANE®

  NAŠE ZAMĚŘENÍ

NAVRHUJEME

Naše vlastní výrobní stroje speciálně modifikované pro každý produkt. Neustále pracujeme na optimalizaci a re-designu našich výrobních strojů, abychom mohli našim zákazníkům poskytnout ty nejlepší produkty.

VYVÍJÍME

Nové nanovlákenné Materiály a Produkty za použití 3 odlišných zvlákňovacích technologií
•   Odstředivé zvlákňování
•   DC Elektrostatické zvlákňování
•   AC Elektrostatické zvlákňování

ZPŘÍSTUPŇUJEME

Naším hlavním cílem je výroba nanovlákenných materiálů. Zaměřujeme tedy náš výzkum a vývoj na materiály, u nichž věříme, že se nám je podaří vyrábět v průmyslovém měřítku (minimálně stovky m2 nebo kg).

VYRÁBÍME A PRODÁVÁME

Materiály a produkty vyvinuté a vyráběné společností PARDAM NANO4FIBERS jako NnF CERAM®, NnF MBRANE® a produkty značky BreaSAFE®, které koncovým zákazníkům a distribučním partnerům dodává naše přidružená společnost NANO4FIBERS TRADE s.r.o..

TECHNOLOGIE

Pro vývoj a výrobu nanovláken se využívá několik různých technologií zvlákňování. V současnosti jsou všechny založené na procesu zvlákňování roztoků. Vytváření nanovláken z polymerních roztoků (kombinování polymerních rozpouštědel - prekurzorů - přísad).

Zvolili jsme technologii odstředivého zvlákňování jako tu nejlepší variantu pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů. PARDAM NANO4FIBERS je jedním z mála výrobců na světě, kteří využívají odstředivých sil k tvorbě anorganických nanovláken a je respektovaným výrobcem nanovláken polymerních.

Výhody technologie odstředivého zvlákňování

  • 17 krát vyšší výrobní kapacita ve srovnání s technologií DC elektrostatického zvlákňování
  • Ekologičtější rozpouštědla používaná k výrobě anorganických nanovláken (etanol je nahrazen H2O při výrobě většiny materiálů)
  • Méně výrobních parametrů k dodržení během výroby
  • Rychlejší vývoj a optimalizace
  • Možnost vyrábět 3D vatovité struktury a membrány
  • Membrány mají otevřenější strukturu ve srovnání s planárními membránami vytvořenými metodou DC elektrostatického zvlákňování
  • Žádné omezení substrátu pro nanášení nanovlákenné membrány (bez pole vysokého napětí)
  • Možnost funkcionalizace nanovláken za pomoci různých přísad a jejich použití jako podpora pro funkční materiály (nanočástice, anorganická nanovlákna, oleje, esence, barvy, články atd.)
  • Průměr vlákna a jeho přenos je větší ve srovnání s DC elektrostatickým zvlákňováním (200-800 nm)
  • PARDAM NANO4FIBERS vlastní několik patentů a užitných vzorů na technologie, nanovlákna a produkty založené na nanovláknech a neustále vytváří nové a jedinečné know-how

    SLUŽBY

Náš tým disponuje mnohaletými zkušenostmi s několika zvlákňovacími metodami (AC elektrostatické zvlákňování, DC elektrostatické zvlákňování, odstředivé zvlákňování), které mohou být využity pro vývoj specifických materiálů a produktů.

Jsme schopni připravit nanovlákna pomocí 3 různých technologií a v různých strukturách - porovnáme jejich vlastnosti a funkce a navrhneme nejlepší způsob výroby vašeho materiálu nebo produktu. Hledáme nejvhodnější technologii v souvislosti s efektivitou výroby, náklady, výnosy a kvalitou.

Vývoj nových
nanovlákenných materiálů

Jsme schopni vyvinout nové nanovlákenné materiály dle vašich specifikací nebo upravit naše stávající produkty tak, aby získaly požadované vlastnosti.

Smluvní výroba

Vyvinuli jste svůj vlastní nanovlákenný materiál pro jedinečnou aplikaci? Nemáte vlastní výrobní kapacitu a potřebujete vyrábět velká množství? Můžeme vyrábět nanovlákna za vás! I v případě, že jste vyvinuli nanovlákna metodou DC elektrostatického zvlákňování, jsme schopni je přenést na technologii odstředivého zvlákňování.

Analýzy materiálů

Potřebujete provést analýzu vašich materiálů na SEM, BET, Centri Pilot F/M 61 (FE II), Centri Pilot V4 nebo XRD přístrojích? Tyto služby poskytneme rychle a profesionálně!

Vývoj nových produktů na bázi nanovláken

Úzce spolupracujeme s našimi partnery a zákazníky - společně optimalizujeme vlastnosti nanovláken pro použití v daném odvětví. Vyvíjíme také nové způsoby laminace a povýrobních procesů, abychom dosáhli těch nejlepších vlastností vašeho produktu. Jako reference můžeme uvést bazénový filtr SACOPA Nanofiber Filter, potravinářskou filtrační membránu RIFTELEN® N15 nebo respirátory BreaSAFE®.

Partnerství při projektech

Můžeme se stát vaším partnerem nebo subdodavatelem v rámci vašich projektů. Sami jsme se účastnili několika českých a evropských projektů (např. MATFLEXEND)