Prodáváme nanovlákna

NnF CERAM®
ANORGANICKÉ NANOVLÁKENNÉ PRÁŠKY

NnF MBRANE®
POLYMERNÍ NANOVLÁKENNÉ MEMBRÁNY

NANO4FIBERS TRADE s.r.o.  je společnost, jejímž cílem je komercializace činností a výsledků společnosti PARDAM NANO4FIBERS s.r.o., jež se zabývá vývojem a výrobou nanovlákenných materiálů - materiály na bázi nanovlákna, produkty vyrobené z nanovláken a technologie pro jejich výrobu.

Nanovlákna

Nanovlákna jsou nový a unikátní druh vlákenného materiálu, kde průměr vlákna je menší než 1 mikron.

Produkty NnF

Všechny produkty jsou vyvíjeny a vyráběny v blízké spolupráci společnosti PARDAM NANO4FIBERS s jejími partnery a zákazníky..

Zařízení

CYCLONE PILOT G1 je náš první prototyp zvlákňovacího zařízení, které je určeno pro vývoj materiálů a aplikací.

Reference

Naše produkty již úspěšně otestovalo mnoho zákazníků. Podívejte se na výběr našich spokojených zákazníků.

NANOVLÁKNA

Nanovlákna jsou nový a unikátní druh vlákenného materiálu, kde průměr vlákna je menší než 1 mikron. Nanovlákna disponují jedinečnými vlastnostmi, které je předurčují pro aplikace v mnoha produktech, které mají zásadní výhody oproti stávajícím produktům.

PARDAM NANO4FIBERS je prvním výrobcem, který se zaměřuje na průmyslovou výrobu anorganických nanovlákenných práškových materiálů i polymerních membrán na bázi souvislých nanovláken nanesených na nosném substrátu. Průmyslová výroba nanovlákenných materiálů je mladé, ale dynamicky se rozvíjející odvětví výroby s obrovským potenciálem - bylo již zveřejněno mnoho článků o velkém potenciálu nanovláken v mnoha aplikacích. Většina z nich je založená na výsledcích laboratorních testů. Hlavním cílem naší společnosti je přenesení těchto výsledků do komerčních produktů.

Anorganická nanovlákna

Díky svým jedinečným vlastnostem (obrovský měrný povrch, vysoká poréznost, dobrá prodyšnost, velký poměr povrchu k objemu, stabilní struktura atd.) najdou použití v mnoha produktech jako například v Li-ion bateriích anodách a katodách, v separátorech li-ion baterií nebo palivových článků, katalyzátorech, fotokatalyzátorech, kouřových čidlech, tepelných izolátorech, kovových nebo keramických nanokompozitech, odvlhčovačích, brusivech, tepelných bariérových vrstvách, filtraci atd.


SDS

SDS NnF CERAM® - Al203 
SDS NnF CERAM® - CeZrO4 
SDS NnF CERAM® - SiO2 (ELSP) 
SDS NnF CERAM® - SiO2 (CFSP) 
SDS NnF CERAM® - SiO2 (Sorbent) 
SDS NnF CERAM® - TiO2 
SDS NnF CERAM® - ZrO2 

MSDS

MSDS CERAM NnF CERAM® – Al203 
MSDS CERAM NnF CERAM® – CeZrO4 
MSDS CERAM NnF CERAM® – SiO2 
MSDS CERAM NnF CERAM® – TiO2 
MSDS CERAM NnF CERAM® – ZrO2 

WO3, ITO, Y/La-ZrO2 na přímou žádost v laboratorních množstvích!

Polymerní nanovlákna

Díky svým jedinečným vlastnostem mohou být aplikovány do produktů jako jsou polymerní nanovlákenné membrány, které mohou být použity jako separační membrány v mnoha různých produktech nebo filtračních materiálech používaných na filtraci vody a vzduchu s velmi nízkým poklesem tlaku a velmi vysokým filtračním výkonem. Nanovlákenná membrána může být nanesena na podpůrný substrát s prodyšnou strukturou, která může být vyrobena z prakticky jakéhokoliv materiálu dle přání zákazníka.


SDS

SDS NnF MBRANE® - PVDF (Polyvinylidene fluoride) 
SDS NnF MBRANE® - PVB (Polyvinylbutyral) 
SDS NnF MBRANE® - PUR (Polyurethane) 
SDS NnF MBRANE® - PCL (Polycaprolactone) 
SDS NnF MBRANE® - PAN (Polyacrylonitrile) 
SDS NnF MBRANE® - PA6 (Nylon 6) 

MSDS

MSDS NnF MBRANE® PVDF (Polyvinylidene fluoride) 
MSDS NnF MBRANE® PVB (Polyvinylbutyral) 
MSDS NnF MBRANE® PUR (Polyurethane) 
MSDS NnF MBRANE® PCL (Polycaprolactone) 
MSDS NnF MBRANE® PAN (Polyacrylonitrile) 
MSDS NnF MBRANE® PA6 (Nylon 6) 

PVA, PEO, PAA a další specifické polymery dle požadavků.

PRODUKTY NnF

PARDAM NANO4FIBERS vyvinul unikátní bezventilový antimikrobiální respirátor na bázi nanovláken.

Nanovlákenný bezventilový opakovaně použitelný respirátor BreaSAFE® CLASSIC FFP3 je certifikován dle normy EU:

EN 149:2001 + A1:2009

Respirátor BreaSAFE® CLASSIC FFP3 byl vyvinut jako ochrana proti mikroorganismům. V případě, že je používán pro tyto účely, lze ho bezpečně nosit po dobu několika dní (cca týden až dva v závislosti na prostředí, aktivitě a péči o něj), čímž se stává naprosto výjimečným výrobkem na trhu v poměru kvalita-výkon-cena.
Jednotlivé komponenty byly pečlivě vybrány s cílem umožnit dezinfekci respirátoru, což prodlužuje jeho životnost a uživatelský komfort.

RIFTELEN® N15

Společnosti PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. a FILTREX s.r.o. společně vyvinuly unikátní nanovlákennou membránu určenou pro filtraci tekutých potravinářských produktů. Tato membrána dosáhla mimořádných filtračních parametrů.

Nanovlákenná filtrační membrána RIFTELEN® N15 je vhodná pro filtraci kuchyňských olejů, lihovin, vína, piva, limonád, ovocných džusů atd.. Lze ji použít v deskových filtrech, rukávových filtrech nebo jako kartuše různých velikostí a tvarů. Membrána RIFTELEN® N15 v současnosti umožňuje různou úroveň filtrace se záchytem částic o velikosti 5 – 50 µm. Membrány se záchytem částic o velikosti 0,45 – 5 µm jsou v konečné fázi vyvoje a testování, takže se na ně můžete v blízké budoucnosti těšit..

ZAŘÍZENÍ

CYCLONE PILOT G1

CYCLONE PILOT G1 je zařízení, které bylo vyvinuto na základě  dlouhodobé výzkumné a vývojové činnosti společnosti PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.. Toto zařízení funguje na principu zvlákňování polymerních roztoků za použití odstředivé síly, kdy je polymer rozpuštěn v různých rozpouštěcích systémech za účelem dosažení požadované viskozity a koncentrace tak, aby byla vytvořena struktura vláken. 


CYCLONE PILOT G1 byl vyvinut s přihlédnutím k potřebě nalezení technologického propojení mezi laboratoří a výrobní linkou, především z hlediska přenositelnosti laboratorních výsledků do průmyslové výroby. Toto zařízení umožňuje určit a nastavit optimální výrobní parametry, které mohou být následně použity ve výrobních linkách. Zařízení je rovněž schopné vyrobit dostatečné množství vlákenného materiálu potřebného pro implementaci prototypových technologií komerčních produktů. (až stovky gramů za den).

Více informací na vyžádání.