PROJEKTY

PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. se přímo účastní mnoha R&D projektů komerčních, či spolufinancovanývh vládními a EU organizacemi.  V některých případech jsme v těchto projektech jako subkontraktoři.  Naší povinností je o tom informovat.

Na této stránce je seznam projektů společnosti PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. (dříve P A R D A M , s.r.o.), na kterých se podílela nebo se stále podílí.

PROJECTS

PARDAM NANO4FIBERS s. r. o. is directly involved in many R&D projects either commercial, funded by local government or EU. Sometimes PARDAM NANO4FIBERS is subcontracted for R&D work within EU funded projects.

On this page you can find a list of projects PARDAM NANO4FIBERS has participated or is still participating in.


ROZVOJ NANOTECHNOLOGICKÉHO VAV CENTRA SPOLEČNOSTI PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je rozšíření výzkumné a vývojové infrastruktury naší společnosti v oblasti nanovlákenných materiálů. Díky pořízení nových technologií budeme schopni efektivně zkoumat a vyvíjet nové aplikace pro nanovlákna, čímž upevníme naši pozici na trhu.

V rámci projektu byly pořízeny tyto technologie:

  • zvlákňovací zařízení pro 3D vatovité struktury (na bázi odstředivého zvlákňování, anorganické i polymerní materiály)
  • zvlákňovací zařízení pro plošné aplikace (na bázi odstředivého zvlákňování, polymerní materiály)
  • přístroj pro měření záchytu a prodyšnosti filtračních membrán (soulad s normou EN 1822 a EN 149)
  • přístroj pro analýzu velikosti částic v kapalině (analýza pomocí rozptylu světla)

V případě zájmu o využití podpořené infrastruktury na výzkumné a vývojové účely nás prosím kontaktujte na emailu pardam@nano4fibers.cz. Rádi Vám sdělíme bližší informace. 

SEZNAM ZPŘÍSTUPNĚNÉ TECHNOLOGIE

Potřebujete pro váš výzkum ve firmě využít některou z těchto techonologií?

  • Litesizer na měření velikosti částic

  • Zvlákňovací stroj CENTRI PILOT TOWER V4
  • Zvlákňovací stroj CENTRI PILOT F/M 61
  • Třístupňové filtrační jednotky FSB 4000 AU
  • Sestava přístrojů pro testování filtrů 

Napište nám na email pardam@nano4fibers.com a společně nastavíme spolupráci v rámci vašeho výzkumu.

Projekt ROZVOJ NANOTECHNOLOGICKÉHO VaV CENTRA SPOLEČNOSTI PARDAM pod registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_165/0015987 byl podpořen Ministerstvem obchodu a průmyslu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

IN VITRO TESTING OF BIOCOMPATIBILITY OF NANOFIBROUS BIODEGRADABLE DRUG-RELEASING COVERS

MODIFICATION OF POLYMER MATRIX BY NANOFIBROUS INORGANIC BINDER

TH04020387    
Utilization of modern recording and computational methods for optimization of technology of production of nanofibrous materials - ongoing project

TJ02000329    
Bioactive polymeric fibers for dermatological purposes - ongoing project

TA04011557    
Technology for production of advanced nanostructural SiO2 fibers - finished project
 
Nanotechnology industries
association of the Czech republic