Prohlášení o shodě CE, testy a FFP2

BreaSAFE® ANTI-COVID-19
(FFP2)

FFP2 - Certifikát EU přezkoušení typu VÚBP

Protokol zkoušky dle
ČSN EN 149+A1

CE Prohlášení o shodě BreaSAFE ANTI-COVID-19

Protokol o zkoušce hořlavosti

CE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O CERTIFIKACI